0

MONITOR COL·LABORADOR

Descripció:

Curs destinat als navegants i esportistes que volen iniciar-se en la formació.

Programa:

Bloc específic (49h)

  • Coneixement tècnic d'embarcacions.
  • Rescat i salvament.
  • Metodologia i model d'ensenyament.

 

Període de pràctiques (80h)

Atribucions:

El Certificat Federatiu de Monitor col·laborador, acredita que la persona posseeix les competències necessàries per col·laborar amb el tècnic esportiu en la iniciació esportiva de la vela.

Requeriments:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 

  • Acreditar un nivell navegació Mitjà.

  • Llicència federativa any en vigor.

 

El pagament del curs s'ha de realitzar 10 dies abans de l'inici del curs.  No es tornarà en cap cas exceptuant causa mèdica justificada.Acreditació:

Les persones que superen la formació de Monitor Col·laborador obtenen un certificat federatiu que els permet:

  • Reconèixer la part corresponent al cicle inicial de vela amb aparell fix i lliure.
  • Acreditar les competències necessàries per col·laborar amb el tècnic esportiu en la iniciació esportiva de la vela, sota la responsabilita d'aquest.Quan t'agradaria fer la activitat ?

Tens 1 horari possible

Loading...