0

TÈCNIC ESPORTIU EN VELA - CICLE INICIAL

Descripció:

La titulació de Tècnic d'Esport en Vela en aparell Lliure i/o aparell fix s'ha de realitzar mitjançant un Cicle Formatiu de Grau Mig als Instituts atorgats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat, aquest està format per un Cicle Inicial comú per a les especialitats de Vela Lleugera, Taula de Vela i Creuer, i per un Cicle Final on l'alumne s'especialitzarà en Aparell fix (Vela Lleugera i Creuer) o bé en Aparell Lliure (Taula de Vela).

Els instituts atorgats per als cicles són:

-  Institut Serrallarga Blanes           -  Institut de Nàutica de Barcelona 

-  Institut Escola Catalana de l'Esport    -  Institut Jaume I Salou

Institut Illa de Rodes Roses          - Escola de Capacitació Nauticoesportiva de Catalunya

 

Més informació :

 http://smartclassroom.cat/esports/plataforma/mainFiltreOferta.php 

 

Programa:

POVES D'ACCÉS 2021 (condició imprescindible per accedir al Cicle Inicial) 

 

 • JUNY
  • Període de preinscripció: del 3 al 21 de maig de 2020
  • Data de la prova: 19 DE JUNY DE 2021 
  • Lloc de la prova: Centre Municipal de Vela de Barcelona
  • INSCRIU-TE!
  • Consulta si estàs admès
  • Consulta si ets APTE

 

 • SETEMBRE
  • Període de preinscripció: de l'1 al 13 de setembre de 2021
  • Data de la prova: 2 D'OCTUBRE DE 2021
  • Lloc de la prova: Centre Municipal de Vela de Barcelona
  • INSCRIU-TE!
  • Consulta si estàs admès
  • Consulta si ets APTE

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Si vols rebre informació via correu electrònic de la Prova d'Accés...

Envia'ns un correu elèctronic a escola@vela.cat amb les següents dades:

 • Nom i Cognoms
 • Data de naixament
 • DNI

__________________________________________________________________________

 

 • Mòduls del bloc comú (total 80 hores)
  Bases del comportament esportiu (30 hores)
  Primers auxilis (30 hores)
  Activitat física adaptada i discapacitat (10 hores)
  Organització esportiva (10 hores)

 

 •  Mòduls del bloc específic (total 120 hores)
  Formació tècnica (40 hores)
  Seguretat de navegació i conservació dels materials (30 hores)
  Metodologia de la vela i la iniciació a la competició (50 hores)

 

 • Modul Formació pràctica (80 hores)

 

Atribucions:

El Cicle Inicial de Tècnic Esportiu en Vela (T1) capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de la vela; governar embarcacions d'esbarjo de fins vuit metres, i organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell, utilitzant embarcacions amb aparell fix i lliure, tot això d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l'activitat.

 

Requeriments:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 

 • Superar una prova específica d'accés de vela amb aparell fix i aparell lliure, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la navegació esportiva a vela amb aparell fix i lliure, o sol·licitar l'excempció d'aquesta en el cas de ser esportitsa ARC.

  • El Pagament del curs s'ha de realitzat 10 dies abans de l'inici del curs.  No es tornarà en cap cas exceptuant causa mèdica justificada.


Acreditació:

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al cicle final de vela amb aparell fix,
 • al cicle final de vela amb aparell lliure.
 • al món laboral, com a: 
  • monitor o monitora d'iniciació a la vela.
  • entrenador o entrenadora d'iniciació a la competició de vela.Quan t'agradaria fer la activitat ?

Tens 1 horari possible

Loading...