0

PROCÉS HOMOLOGACIÓ FORMACIONS VELA

Descripció:

 

 

Procés d’homologació, convalidació i equivalència de les formacions anteriors de vela .


 

Programa:

D'acord amb la “Resolució de 13 de desembre de 2011, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es publiquen els criteris aprovats per la Comissió creada per ORDRE de 8 de novembre de 1999, per a les propostes d'homologació, convalidació i equivalència de les formacions anteriors de vela” la tramitació de l'expedient d'homologació de titulacions federatives obtingudes abans de juliol de 1999 i les del Període Transitori, és la següent: 

  1.Tenir al dia els documents:

-       Llicència federativa en vigor

-       Titulació de tècnic esportiu

-       Registre al ROPE 

2. Enviar el següent formulari juntament amb la documentació sol·licitada a la Secretària General del    Consell Superior d'Esports al carrer Martín Fierro 5, (28040, MADRID). També es pot presentar personalment, on es pot compulsar tota la documentació.

  •  Formulari per sol·licitar l'Homologació, Convalidació i Equivalència Professional amb els Ensenyaments Esportius de Règim Especial:

FORMULARI

  • Marcar en la sol·licitud l'apartat corresponent a convalidar “objecte de sol·licitud”

 

 

Termini de tramitació fins al 27 de desembre de 2021.

Atribucions:

 

Requeriments:

 


Acreditació:

 Quan t'agradaria fer la activitat ?

No hi ha cursos disponibles amb aquest criteris

Loading...