0

PROCÉS REGISTRE ROPE

Descripció:

Registre oficial de professionals de l'Esport de Catalunya.

Programa:

RA partir del proper any 2017, entra en vigor el règim sancionador establert en l'article 8 de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport,  que determina l'obligació  d'inscriure al Registre Oficial de Professionals de l'Esport (ROPE), a totes les persones que hi intervenen. 

El col·lectiu de monitor, tècnics, coordinador, directors, entrenadors del nostres Clubs i Escoles Reconegudes, disposaran d?una ampliar oferta de formacions per actualitzar o realitzar la titulació, en el casos que sigui necessari, per tal de complir les necessitats per registrar-se al ROPE.

 

Les sol·licituds es poden presentar a:

 

Qualsevol dels registres que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/92  

Per més informació: ROPE

 

Procés online: http://esport.gencat.cat/ca/tramits/tramit/Registre-Oficial-de-Professionals-de-lEsport-de-Catalunya?category=74730908-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Atribucions:

 Quan t'agradaria fer la activitat ?

No hi ha cursos disponibles amb aquest criteris

Loading...