0

TÈCNIC ESPORTIU EN VELA - CICLE FINAL

Descripció:

Formació en les competències tècniques i professionals.

 

El Cicle Final de Tècnic d'Esport en Vela en aparell fix s'ha de realitzar mitjançant un cicle formatiu de Grau Mig als Instituts atorgats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Aquest cicle està format per un Bloc Comú i un Bloc Específic per a la especialitat en aparell fix (Vela lleugera i Creuer).


Els instituts atorgats per als cicles són:

-  Institut Serrallarga Blanes           -  Institut de Nàutica de Barcelona 

-  Institut Escola Catalana de l'Esport    -  Institut Jaume I Salou

Institut Illa de Rodes Roses


Més informació:

 http://smartclassroom.cat/esports/plataforma/mainFiltreOferta.php


Programa:

 BLOC COMÚ  - 180 hores

 • Bases de l'aprenentatge esportiu
 • Bases de l'entrenament esportiu
 • Organització i esportiva
 • Gènere i esport

 

BLOC ESPECÍFIC - 420 hores

 • Escola de vela
 • Competicions i esdeveniments de vela
 • Seguretat en la navegació a vela
 • Preparació física del regatista
 • Vela adaptada
 • Perfeccionament tècnic i tàctic en vela amb aparell fix
 • Preparació del material d'aparell fix
 • Formació pràctica

Atribucions:

 • Adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en aparell fix.
 • Gestionar i coordinar els recursos materials i humans necessaris per l’activitat d’una Escola de Vela. 
 • Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis del seu nivell.

Requeriments:

 • Tenir un títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Cicle Inicial de tècnic esportiu en vela aparell fix i lliure.

 

El pagament del curs s'ha de realitzat 10 dies abans del seu inici.  No es tornarà en cap cas exceptuant causa mèdica justificada.


Acreditació:

 •  Entrenador de tecnificació en vela
 • Coordinador d'altres tècnics d'activitats esportives
 • Gestor i organització d'esdeveniments de vela de promoció i iniciació
 • Acompanyar i dirigir a l'esportista en la competició
 • Responsable de seguretat de la navegació i de les instal·lacions esportivesQuan t'agradaria fer la activitat ?

No hi ha cursos disponibles amb aquest criteris

Loading...