0

TÈCNIC ESPORTIU EN VELA - CICLE FINAL

Descripció:

Formació en les competències tècniques i professionals.

 

El Cicle Inicial de Tècnic d'Esport en Vela en aparell lliure o aparell fix s'ha de realitzar mitjançant un cicle formatiu de Grau Mig als Instituts atorgats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Aquest cicle està format per un Bloc Comú i un Bloc Específic per a les especialitats en aparell fix (Vela lleugera i Creuer) o bé, en aparell lliure (Taula de Vela).


Els instituts atorgats per als cicles són:

-  Institut Serrallarga Blanes           -  Institut de Nàutica de Barcelona 

-  Institut Escola Catalana de l'Esport    -  Institut Jaume I Salou

Institut Illa de Rodes Roses

Programa:

 BLOC COMÚ  - 180 hores

 • Bases de l'aprenentatge esportiu
 • Bases de l'entrenament esportiu
 • Organització i esportiva
 • Gènere i esport

 

BLOC ESPECÍFIC - 420 hores

 • Escola de vela
 • Competicions i esdeveniments de vela
 • Seguretat en la navegació a vela
 • Preparació física del regatista
 • Vela adaptada
 • Perfeccionament tècnic i tàctic en vela amb aparell fix
 • Preparació del material d'aparell fix
 • Formació pràctica

Atribucions:

 • Adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en aparell fix.
 • Gestionar i coordinar els recursos materials i humans necessaris per l’activitat d’una Escola de Vela. 
 • Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis del seu nivell.

Requeriments:

 • Tenir un títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Cicle Inicial de tècnic esportiu en vela aparell fix i lliure.

 

El pagament del curs s'ha de realitzat 10 dies abans del seu inici.  No es tornarà en cap cas exceptuant causa mèdica justificada.


Acreditació:

 •  Entrenador de tecnificació en vela
 • Coordinador d'altres tècnics d'activitats esportives
 • Gestor i organització d'esdeveniments de vela de promoció i iniciació
 • Acompanyar i dirigir a l'esportista en la competició
 • Responsable de seguretat de la navegació i de les instal·lacions esportivesQuan t'agradaria fer la activitat ?

No hi ha cursos disponibles amb aquest criteris

Loading...