0

KITESURF SANT PERE PESCADOR, C DE

Descripció:

El Consell Català de l’Esport / Escola Catalana de l'Esport conjuntament amb la Federació Catalana de Vela convoca un curs de Nivell I en Kiteboarding en període transitori, d’acord amb el R.D. 1363/2007 de 24 d’octubre.


REQUERIMENTS:

 • Edat mínima 16 anys complerts en el moment de la inscripció.
 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 

 • Superar una prova específica d'accés de kitesurf, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la navegació esportiva en kitesurf, o sol·licitar l'excempció d'aquesta en el cas de ser esportitsa ARC.

 • Llicència federativa del 2019.


MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL CURS

 SOL·LICITUD PER REALITZAR LA PROVA D'ACCÉS - Enllaç (enviar a escola@vela.cat, conjuntament amb el justificant de pagament)

SOL·LICITUD PER REALITZAR EL CURS DE KITESURF- Enllaç (enviar a escola@vela.cat)

 

El pagament de la prova d'accés s'ha de realitzar abans del 3 de setembre.

El pagament del curs s'ha de realitzar abans del 23 de setembre.

 No es tornarà en cap cas exceptuant causa mèdica justificada.

Preus:
Preu bloc comú: 136€ / persona
Preu bloc especific: 640€ / persona
Preu prova d'accès :49,25€ / persona
Total: € /persona

Adreça:

CARRER RAVAL, 3
17465 SANT PERE PESCADOR
656365795

Escola:

KITESURF SANT PERE PESCADOR, C DE

Dates:

PROVA D'ACCÉS

Data: 13 de setembre*

Lloc: Club Kitesurf Sant Pere Pescador

 * Si per causes meteorologiques no es pot realitzar la prova, és durà a terme el  14 de setembre

BLOC ESPECÍFIC

Dates: 

 • Presencial: 7, 8, 9, 10, 11, 14 i 15 d'octubre
 • No presencial: 12 i 13 d'octubre

Lloc: Club Kitesurf Sant Pere Pescador

 

BLOC COMÚ

Dates: 

 • Presencial: 18 i 25 de gener, 1, 8, 15, 22 i 29 de febrer, i 7 de març
 • No presencial: 24 i 31 de gener, 7, 14, 21 i 28 de febrer, i 6 i 13 de març

Lloc: Escola Catalana de l'Esport

 

 PRÀCTIQUES

Dates: del 21 d'octubre de 2019 al 21 d'octubre de 2020.

El període de pràctiques es realitzarà al finalitzar el període lectiu sempre i quan es compleixin els següents requisits:

 • Que l'alumne/a hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Específic, i que també els hagi superat del Bloc Comú o que com a mínim estigui matriculat d'aquest.
 • No es podran lliurar les pràctiques a la FCV fins que no s'hagi superat el Bloc Comú.
 • Les pràctiques s'han de realitzar a una de les dues escoles reconegudes per la FCV: 
  • Kiteexperience de Sant Pere Pescador
  • CN Castelldefels
  • CE Impulse de Sant Pere Pescador
  • En cas de voler realitzar les pràctiques a una escola d'una altre CCAA, s'haurà de sol·licitar prèviament a la FCV.

Data limit d'inscripció:

Fins al 26/07/2019

Horari:

Prova d'accés:  de 11h a 19h

Bloc Específic: de 09.30h a 14.00h i de 15.00h a 19.30h

Bloc Comú: de 09.00h a 19.30h

0
Loading...