0

CMV Barcelona

Descripció:

 

L'Institut de Nàutica de Barcelona conjuntament amb la Federació Catalana de Vela, convoca el curs de Cicle Inicial de Tècnic Esportiu en Vela.

És imprescindible matricular-se a l'Institut de Nàutica si es vol realitzar el Bloc Comú en aquestes instal·lacions. El procediment consisteix en:

  • Matrícular-se presencialment a l'Institut de Nàutica de Barcelona i aportar la següent documentació:
  • Fotocòpia DNI (si és menor, necessitem llibre de familia i DNI pare o mare)
  • Fotocòpia targeta sanitària
  • Fotocòpia graduat ESO

 Tots aquells que disposin de la formació federativa de Monitor Col·laborador no hauran d'assistir en les dates senyalades en color blau (2, 3, 4, 5, 6, 79, 10 , 11, 12 i 13 de novembre)

Requisits d'accés al Cicle Inicial - Nivell 1:

  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. 

  • Tenir la prova específica d'accés de vela amb aparell fix i aparell lliure superada, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la navegació esportiva a vela amb aparell fix i lliure, o sol·licitar l'excempció d'aquesta en el cas de ser esportitsa ARC.

 

Preus:
Preu bloc comú: 136€ / persona
Preu bloc especific: 716,6€ / persona
Preu bloc especific validació :410,5€ / persona
Total: € /persona

Adreça:

Port Olímpic. Moll de Gregal, s/n.
08005 BARCELONA
932257940

Escola:

CMV Barcelona

Dates:

 

  •  BLOC ESPECÍFIC:
  • Dates: 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 d'octubre, i 2, 3, 4, 5, 6, 79, 10 , 11, 1213, 14, 16, 17, 18, 19, 23 i 24 de novembre 2019  
  • LlocCMV de Barcelona

 

  • BLOC COMÚ: 

OPCIÓ 1

OPCIÓ 2

* Si per causes externes, les dates i horari del Bloc Comú no són comptabibles a la vostra disponibilitat, hi ha més opcions de cursos disponibles al llarg del 2019.

Data limit d'inscripció:

Fins el 16 d'octubre

Horari:

 

Horari Bloc Específic: entre setmana de 18h a 21h, i caps de setmana de 10h a 14h i de 15h a 19h 

Horari Bloc Comú: de 09.00h a 19.30h*

*Aquest horari pot variar en funció de la semipresencialitat (consultar Escola Catalana de l'Esport)

0
Loading...